1.500.000 

Logo Brand Công nghệ thông tin – LGCN – 2507002

Công nghệ

Description

Ngành nghề: Công nghệ thông tin

Màu sắc: Sử dụng màu đỏ và trắng

Phong cách: Phong cách tối giản, có ý nghĩa

Nội dung bao gồm:

  • Logo
  • Liên kết thương hiệu
  • Màu sắc
  • Kiểu chữ
  • Icon
  • Nhiếp ảnh
  • Hình ảnh minh họa
  • Nguyên tắc in
  • Nguyên tắc về giọng nói và giai điệu
  • Thuật ngữ độc quyền

There are no reviews yet.

Be the first to review “Logo Brand Công nghệ thông tin – LGCN – 2507002”

Your email address will not be published.