1.500.000 

Logo công nghệ trắng đen – LGCNTD – 2507003

Công nghệ

Description

Ngành nghề: Công nghệ

Màu sắc: Sử dụng màu đen và trắng

Phong cách: Phong cách năng động

Nội dung bao gồm:

  • Giới thiệu
  • Tiêu chuẩn logo
  • Tiêu chuẩn từng khu vực
  • Truyền thông mạng xã hội

There are no reviews yet.

Be the first to review “Logo công nghệ trắng đen – LGCNTD – 2507003”

Your email address will not be published.