1.500.000 

Logo công ty Marketing đen đỏ xanh – LGMDDX – 2507007

Mới

Description

Ngành nghề: Marketing

Màu sắc: Sử dụng màu đen pha thêm một ít màu xanh và đỏ

Phong cách: Phong cách đơn giản nhưng chuyên nghiệp

Nội dung bao gồm:

  • Về logo
  • Kiểu chữ
  • Màu sắc
  • Ví dụ việc sử dụng logo

There are no reviews yet.

Be the first to review “Logo công ty Marketing đen đỏ xanh – LGMDDX – 2507007”

Your email address will not be published.