1.500.000 

Logo công ty Marketing đỏ đen – LGMDD – 2507001

Mới

Description

Ngành nghề: Marketing

Màu sắc: Sử dụng màu đen vào đỏ

Phong cách: Phong cách basic, chuyên nghiệp

Đặc điểm nội bật: Logo chủ yếu sử dụng text và có điểm tô thêm một ít sắc đỏ trong khung tròn nhỏ

Nội dung bao gồm:

  • Concept thiết kế
  • Biểu trưng và nguyên tắc
  • Bảng màu
  • Kiểu chữ
  • Yếu tố đồ họa
  • Hình ảnh + Đồ hoạ
  • Các ứng dụng của logo

There are no reviews yet.

Be the first to review “Logo công ty Marketing đỏ đen – LGMDD – 2507001”

Your email address will not be published.