1.500.000 

Logo công ty sinh học đen trắng – LGSH – 2507008

Mới

Description

Ngành nghề: Sinh học

Màu sắc: Sử dụng màu đen và trắng

Phong cách: Phong cách độc đáo, mới lạ

Nội dung bao gồm:

  • Concept thiết kế
  • Biểu trưng và nguyên tắc
  • Bảng màu
  • Kiểu chữ
  • Yếu tố đồ họa
  • Hình ảnh + Đồ hoạ

There are no reviews yet.

Be the first to review “Logo công ty sinh học đen trắng – LGSH – 2507008”

Your email address will not be published.