1.500.000 

Logo công ty tự động đen trắng – LGTD – 2507004

Mới

Description

Ngành nghề: Tự động công nghiệp

Màu sắc: Sử dụng hai màu đen và trắng

Phong cách: Phong cách chuyên nghiệp, tinh tế

Nội dung bao gồm:

 • Giới thiệu về Brand
 • Màu chính để in
 • Màu chính cho web
 • Màu phụ cho đồ họa
 • Kiểu chữ chính để in
 • Kiểu chữ phụ để in
 • Kiểu chữ chính cho web
 • Ngôn ngữ hình ảnh
 • Nguyên tắc thiết kế
 • Nhãn hiệu và đăng kí
 • Nhật ký sửa đổi

There are no reviews yet.

Be the first to review “Logo công ty tự động đen trắng – LGTD – 2507004”

Your email address will not be published.